Einfache Diagnose…
Gähd de boarische Blondine zum Dokta: „Herr Dokta, i hob am ganz Körper Schmerzen. Wenn i ma mi’m Finger an’n Kopf higlang, duad’s weh, wenn i ma an’n Hois higlang, duads weh. Überoi, wuascht, wo i mit mei’m Finger higlang, duad’s sauweh.“ „Ja“, sagt da Dokta, „des glaab i scho, Sie ham se an Finger brocha.“