Ohne Pelz…

Da Sepp kimmt hoam und fragt sei Frau verwundert: „Wos is denn do passiert, warum hod unser Katz koa Fell mehr?“ „Du host doch heid fruah gsagt, i soi d’Muschi rasiern!“