Tag Archives: Kukident

Festgeklebt…
An äidas Ehepoar gäihd ins Kino und schaut an Fuim o. Auf oamoi grawed sie am Bodn umanand. „Wos souchst denn?“, frogd da Mo. „Mei Guattl.“ „Ah, lass doch liegn, i hob no oans dabei!“ „Gäihd niad, do hängt mei Bieß dro!“ (unbearbeitete Originalfassung)