Tag Archives: Politik

Taubenfüttern…
Da Lugge und da Kare fuadan Taubn, wia da Lugge moant: „Politiker san wia Taubn.“ „Wiaso?“ fragt da Kare. „Ganz oafach“, sagt da Lugge, „solang’s untn san, fressn’s da aus da Hand – und wenn’s obn san, scheißn’s di o!“

Taubenfüttern in YouTube